brzemię


brzemię
brzemię {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IVa, D. brzemięmienia; lm M. brzemięmiona {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'duża liczba luźnych przedmiotów okrytych np. chustą, płachtą, tworzących razem znaczny ciężar, noszony na ramionach lub plecach': {{/stl_7}}{{stl_10}}Brzemię liści, chrustu. Zrzucić brzemię z ramion. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przeżywane, uświadamiane sobie ciągle bardzo przykre doświadczenia, przeżycia z przeszłości, od których trudno się wyzwolić': {{/stl_7}}{{stl_10}}Brzemię win, przewinień. Brzemię nieszczęść, klęsk. Zrzucić z siebie brzemię grzechu. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • brzemię — n V, D. brzemięmienia; lm M. brzemięmiona, D. brzemięmion «ciężar, ładunek, zwłaszcza dźwigany na plecach lub oburącz przed sobą; wielka ilość czego» Ciężkie, wielkie brzemię czego (np. bielizny, chrustu, siana). Dźwigać (na barkach), włożyć na… …   Słownik języka polskiego

  • Лопалевский, Тадеуш — Тадеуш Лопалевский Tadeusz Łopalewski Дата рождения: 17 августа 1900(1900 08 17) Место рождения: Островы близ Кутно, Варшавская губерния, Российская империя Дата смерти …   Википедия

  • Лопалевский — Лопалевский, Тадеуш Тадеуш Лопалевский Tadeusz Łopalewski Дата рождения: 17 августа …   Википедия

  • Лопалевский Тадеуш — Тадеуш Лопалевский Tadeusz Łopalewski Дата рождения: 17 августа 1900(19000817) Место рождения: Островы близ Кутно Дата смерти: 30 марта …   Википедия

  • беремя — также бремя, цслав.; беременная, др. русск. беремѩ, блр. беремо ноша , ст. слав. брѣмѩ, ене (Супр.), болг. бреме, сербохорв. бре̏ме, словен. breme, чеш. břimě, польск. brzemię, в. луж. brěmjo, н. луж. brěme. От *berǫ (см. беру), древнее… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • List of compositions by Frédéric Chopin by musical form — A portrait of Chopin in 1847 This is a list of compositions by Frédéric Chopin by musical form. There is a separate list by opus number. Most of Chopin s compositions were for solo piano, although he did compose two piano concertos (his concertos …   Wikipedia

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • ciężar — m IV, D. u, Ms. ciężararze; lm M. y 1. «siła, z jaką Ziemia przyciąga dane ciało; waga jakiegoś ciała» Ciężar bagażu był ponad jej siły. Owoce spadały pod wpływem własnego ciężaru. ∆ fiz. Ciężar atomowy «względna masa atomu danego pierwiastka… …   Słownik języka polskiego

  • jarzmo — n III, Ms. jarzmomie; lm D. jarzmorzem a. jarzm 1. «rodzaj uprzęży dla bydła roboczego w postaci drewnianej ramy zakładanej na kark zwierzęcia» Ciężkie, skrzypiące jarzmo. Zaprzęgać w jarzmo. Chodzące w jarzmie woły. przen. «ciężar, brzemię; pęta …   Słownik języka polskiego

  • nieszczęście — n I; lm D. nieszczęścieęść «nie sprzyjający komuś bieg zdarzeń, zły los; niepomyślne wydarzenie wywołujące cierpienia moralne lub fizyczne; tragedia» Wielkie, ciężkie, nieoczekiwane nieszczęście. Brzemię, ogrom, pasmo nieszczęść. Opuścić kogoś,… …   Słownik języka polskiego